Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: www.sklep.firanystargard.pl Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy ,,Tajm" Alicja Boba a kupującym.
2. Sklep internetowy: „Sklep Firanystargard” działający pod adresem internetowym www.sklep.firanystargard.pl, prowadzony jest przez Alicja Boba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Z.U.H TAJM Alicja Boba z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 2 (kod pocztowy 72-200 Pyrzyce) NIP:
853-10-09-481, REGON: 811194048
Sklep stacjonarny: ul. Piłsudskiego 98c/11a, 73-110 Stargard
3. Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego: www.sklep.firanystargard.pl
4. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego www.sklep.firanystargard.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
6. Warunkiem skorzystania z zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Kupujący akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia.
7. Kupujący staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.
8. Sklep internetowy jest czynny całą dobę, zamówienia można składać 24h/7

Pomoc mailowa ( biuro@firanystargard.pl )
9. Firma Z.U.H TAJM Alicja Boba WYSTAWIAMY FAKTURĘ VAT

§2 DEFINICJE

1. Przez Kupującego należy rozumieć podmiot nabywający towary od TAJM za pośrednictwem Sklepu Internetowego: www.sklep.firanystargard.pl
2. Konsumenta należy rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym: www.sklep.firanystargard.pl w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
3. Za dzień roboczy przyjmuje się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Jeżeli składającym zamówienie w Sklepie Internetowym jest Kupujący będący Konsumentem to niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio.

2. Zamówienia można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez przycisk "Zamówienie". Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego na istniejący adres email Kupującego i potwierdzenia zamówienia przez Kupującego. .
3. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w szczególności w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami)


§4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA
1. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku płatności przelewem na konto (przedpłata)

  • Obrazy drukowane 5 dni robocze
  • Parawany 7 dni roboczych
  • Pościel 5 dni roboczych
  • Artykuły domowe (w zależności od dostępności)
- w przypadku zamówienia za pobranie (termin realizacji przedłuża się o 2-3 dni robocze - jest to spowodowane logistyką firmy biuro znajduje się w innej miejscowości niż produkcja. (zamówienia płacone z góry wysyłane są prosto z produkcji))

- w przypadku zamówienia realizowanego indywidualnie pod klienta (opis dostępności produktu-,,na zamówienie") czas przesyłki jest przedłużony od 14 dni do 28 dni roboczych. Dotyczy to pościeli gładkich szytych na miarę.

- zamówienia łączone w jedną z różnych kategorii np. (fototapeta + pościel) termin realizacji jest odpowiednio z najdłuższym terminem danego produktu lub na prośbę wysyłane osobno


2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
5. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
- przelew na konto (przedpłata) - wysyłka towaru następuje po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto bankowe
6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
7. Zamówienia składane przez Kupujących do godziny 13:00 będą przekazywane do realizacji w tym samym dniu a składane po godzinie 13:00 w dniu następnym.
8. O przekazaniu zamówienia do realizacji Kupujący zostanie poinformowany w trybie określonym w §4 ust.1 Regulaminu. W momencie przekazania zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy.


§5 ODBIÓR TOWARU

1. Odbierając zamówiony towar Kupujący zobowiązany jest w obecności doręczyciela sprawdzić ogólny stan przesyłki, a w razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń przesyłki wykonać akty staranności w celu potwierdzenia tych uszkodzeń na piśmie w formie protokołu w celu umożliwienia TAJM Alicja Boba dochodzenia roszczeń od doręczyciela. W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z TAJM Alicja Boba
2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą potwierdzenia odbioru przesyłki.
3. Odbiór towaru dostępny jest w:
Stargardzie (ul. Piłsudskiego 98c/11a Stargard)


§6 PŁATNOŚCI
1. www.sklep.firanystargard.pl umożliwiają regulowanie płatności za zamówiony towar w formie przedpłaty na rachunek bankowy (przelew tradycyjny)
2. Przedpłat na konto bankowe należy dokonywać na rachunek bankowy nr :

54 1240 3897 1111 0010 7310 4790

§7 REKLAMACJA
1. Kupujący może składać reklamację w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach.
2. Kupujący przesyła reklamację wraz z reklamowanym towarem oraz potwierdzeniem zakupu na adres: Z.U.H TAJM Alicja Boba z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 2 (kod pocztowy 72-200 Pyrzyce) NIP:
853-10-09-481, REGON: 811194048
3. TAJM zwraca Kupującemu koszty uzasadnionych reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Towary wadliwe zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki z wadliwym towarem od Kupującego chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
5. TAJM nie odpowiada za różnice pomiędzy towarem w rzeczywistości a na zdjęciu, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego. Mowa tutaj o różnicach kolorów, proporcji, saturacji i innych podobnych parametrów, które mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru przez Kupującego.


§8 DANE OSOBOWE
1. Poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego Z.U.H TAJM Alicja Boba z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 2 (kod pocztowy 72-200 Pyrzyce) NIP:
853-10-09-481, REGON: 811194048 uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Kupującego z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 25 grudnia 2014 r. o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia chyba, że Kupujący wyrazi również zgodę w treści Formularza rejestracji na ich przetwarzanie dla celów marketingowych i promocyjnych.
2. Kupujący dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. W razie chęci skorzystania z w/w uprawnień Kupujący może skontaktować się z TAJM mailowo na adres biuro@firanystargard.pl

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.08.2014 r. i jest opublikowany na stronie www.sklep.firanystargard.pl
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie przez ogłoszenie na stronie internetowej.
3. W przypadku zmian Regulaminu, każdy Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie stosowną wiadomością wysłaną na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest do poinformowania TAJM drogą mailową o tym fakcie. Brak akceptacji nowego Regulaminu przez Kupującego, może skutkować usunięciem konta Kupującego.
4. TAJM zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, usuwania oraz dodawania nowych towarów do asortymentu sklepu internetowego oraz przeprowadzania, odwoływania oraz zmian w akcjach promocyjnych.
5. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez:
- adres e-mail: biuro@firanystargard.pl
- formularz kontaktowy na stronie sklepu.

6.Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Polityka Prywatności
Sklep internetowy: www.sklep.firanystargard.pl

1. Czym są pliki cookies.
Ciasteczka ( angielskie „cookies”) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do twoich preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.


2. Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy.
Cookies „sesyjne” – plikami tymczasowe, które pozostają na twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
Cookies „stałe” – pliki pozostają na twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do twoich preferencji, w momencie, gdy dokonujesz zakupów.


3. Do czego używamy plików cookies.
Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszym sklepie oraz poprawiamy jakość oferowanych usług.


4. Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).


Przejdź do strony głównej